Tillgång till finansiering

På den här webbsidan finns information om hur du gör för att ansöka om lån och riskkapital från EU-stödda finansieringskällor.

Klicka på ett land för att hitta finansieringsmöjligheter.

Så här gör du

Vem kan få EU-medel?

Alla typer av företag oavsett storlek och sektor kan ansöka om EU-finansiering.

Det finns olika typer av finansiering: lån, mikrofinansiering och riskkapital. Varje år stöder EU över 200 000 företag. EU stöder också företag med bidrag och kontrakt.

Så här gör du

Det är de lokala finansinstituten, t.ex. banker, riskkapitalinvesterare eller affärsänglar, som beslutar om finansieringen. Tack vare EU-stödet kan de i större utsträckning hjälpa företag ekonomiskt.

Villkoren för finansieringen – t.ex. vad gäller belopp, löptid, ränta och avgifter – fastställs av instituten. Kontakta något av de över 1 000 instituten om du vill veta mer.

Din rätt till en motivering

Du har rätt att få en motivering till kreditbeslutet från kreditinstituten. Det kan hjälpa dig att förstå din ekonomiska situation och förbättra dina chanser att få finansiering i framtiden. Utnyttja därför dina rättigheter och hänvisa till artikel 431 i EU:s kapitalkravsförordning.

Image

Stöd till digitalisering

Cosmes lånegarantiinstrument stöder finansieringen av små och medelstora företags digitaliseringsprojekt i alla branscher, oavsett befintlig digitaliseringsnivå.

Om du företräder ett företag som letar efter finansieringsmöjligheter, gå till vår databas för att se vilka möjligheter du har.

Om du företräder en finansiell intermediär i Cosmes digitaliseringspilotprojekt, gå till Cosmes digitaliseringsenkät för intermediärer. Läs mer om Cosmes stöd till digitaliseringen av småföretag

Skydd av personuppgifter – finansiella intermediärer

Behöver du hjälp eller råd?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.