Prístup k financovaniu

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako postupovať, ak máte záujem o financovanie prostredníctvom úveru alebo rizikového kapitálu s podporou Európskej únie.

Zvoľte si krajinu a prečítajte si o možnostiach financovania.

Ako to funguje

Kto sa môže uchádzať o finančnú podporu EÚ?

inančné prostriedky EÚ sú k dispozícii pre všetky typy spoločností bez ohľadu na veľkosť a odvetvie.

K dispozícii je široký rozsah financovania: úvery, mikrofinancovanie a rizikový kapitál. EÚ podporí každý rok viac ako 200 000 podnikov. EÚ takisto podporuje podniky prostredníctvom grantov a zmlúv.

Ako to funguje

Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov EÚ prijímajú miestne finančné inštitúcie ako banky, investori rizikového kapitálu alebo tzv. podnikateľskí anjeli. Vďaka podpore EÚ môžu miestne finančné inštitúcie poskytovať podnikom dodatočné financovanie.

Konkrétne podmienky financovania – výška, trvanie, úrokové sadzby a poplatky – si určujú samotné finančné inštitúcie. Ďalšie informácie vám poskytne ktorákoľvek z viac ako 1 000 finančných inštitúcií.

Vaše právo na úverovú spätnú väzbu

Máte právo získať od úverových inštitúcií spätnú väzbu týkajúcu sa ich úverového rozhodnutia. Môžete tak lepšie pochopiť svoju finančnú situáciu a zlepšiť šance na získanie finančných prostriedkov v budúcnosti. Využite svoje právo a odvolajte sa na článok 431 nariadenia EÚ o kapitálových požiadavkách.

Image

Financovanie digitálnej transformácie

V rámci nástroja na poskytovanie záruk za pôžičky programu COSME sa podporuje financovanie projektov digitálnej transformácie podaných malými a strednými podnikmi vo všetkých odvetviach hospodárstva, bez ohľadu na ich súčasnú úroveň digitalizácie.

Ak ste podnikom hľadajúcim finančné príležitosti, navštívte našu databázu a pozrite si možnosti, ktoré sú vám k dispozícii.

Ak ste finančným sprostredkovateľom zapojeným do pilotného projektu COSME v oblasti digitálnej transformácie, prejdite na dotazník o digitalizácii v rámci programu COSME. Ďalšie informácie o podpore, ktorú na digitálne projekty SME poskytuje program COSE, nájdete na portáli EIF.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – finanční sprostredkovatelia

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.