Piekļuve finansējumam

Šī vietne jums palīdzēs pieteikties Eiropas Savienības atbalstītiem aizdevumiem un piekļūt ES atbalstītām riska kapitāla programmām.

Izvēlieties savu valsti, lai meklētu finansējuma iespējas.

Kā tas darbojas?

Kas ir tiesīgs saņemt ES finansējumu?

ES finansējums ir pieejams visu veidu uzņēmumiem, neatkarīgi no to lieluma un nozares.

Ir pieejams dažāda veida finansējums: aizdevumi, mikrofinansējums un riska kapitāls. Katru gadu ES atbalsta vairāk nekā 200 000 uzņēmumu. Tā atbalsta uzņēmumus arī ar dotācijām un līgumiem.

Kā tas darbojas?

Lēmumu piešķirt ES finansējumu pieņem vietējās finanšu iestādes (bankas, riska kapitāla ieguldītāji vai privātie investori jeb tā dēvētie komerceņģeļi utt.). Pateicoties ES atbalstam, vietējās finanšu iestādes var uzņēmumiem piešķirt papildu finansējumu.

Precīzus finansēšanas nosacījumus (summu, termiņu, procentu likmi, izmaksas) nosaka pašas finanšu iestādes. Šos fondus var piedāvāt vairāk nekā 1000 finanšu iestādes: sazinieties ar kādu no tām, lai uzzinātu vairāk.

Jūsu tiesības saņemt informāciju par kredītu

Jums ir tiesības prasīt no kredītiestādēm, lai tās izskaidro savu lēmumu par kredīta piešķiršanu. Šī informācija var jums palīdzēt izprast savu finansiālo stāvokli un uzlabot iespējas saņemt finansējumu nākotnē. Izmantojiet šīs tiesības, atsaucoties uz ES Kapitāla prasību regulas 431. pantu.

Image

Digitālās pārveides finansējums

Programmas COSME aizdevumu garantiju mehānisms atbalsta MVU digitālās pārveides projektu finansēšanu visās ekonomikas nozarēs neatkarīgi no uzņēmumu pašreizējā digitalizācijas līmeņa.

Ja esat uzņēmums, kas meklē iespējas saņemt finansējumu, skatiet mūsu datubāzi, lai redzētu, kādas iespējas jums ir pieejamas.

Ja jūs esat finanšu starpnieks, kas piedalās COSME digitalizācijas izmēģinājuma projektā, lūdzu, pārejiet uz COSME digitalizācijas anketu. Skatiet EIF portālu papildu informācijai par COSME atbalstu MVU digitalizācijai.

Paziņojums par privātumu — finanšu starpnieki

Ja nepieciešama palīdzība vai padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.