Finansavimas

Ši svetainė jums padės kreiptis dėl Europos Sąjungos remiamų paskolų ir rizikos kapitalo.

Pasirinkite šalį, kurioje norite ieškoti finansavimo galimybių.

Kaip tai veikia?

Kas gali gauti ES finansavimą?

ES finansavimą gali gauti bet kokio dydžio ir sektoriaus visų rūšių įmonės

Galima gauti įvairių rūšių – paskolų, mikrofinansų ir rizikos kapitalo – finansavimą. Kasmet ES paremia per 200 000 įmonių. ES taip pat remia įmones skirdama dotacijas ir sudarydama sutartis.

Kaip tai veikia?

Sprendimą teikti ES lėšų priims vietos finansų įstaiga, pavyzdžiui, bankas, rizikos kapitalo įmonė arba neformalus investuotojas. Šios finansų įstaigos gaudamos ES paramą gali įmonėms teikti papildomą finansavimą.

Šios įstaigos nustato ir tikslias finansavimo sąlygas – sumą, trukmę, palūkanų normas ir mokesčius. Daugiau informacijos suteiks bet kuri iš daugiau kaip 1 000 finansų įstaigų.

Jūsų teisė į informaciją apie sprendimą dėl kredito

Turite teisę gauti iš kredito įstaigos informacijos apie jos priimtą sprendimą dėl kredito. Tai gali padėti jums suprasti savo finansinę būklę ir įgyti daugiau galimybių gauti finansavimą ateityje. Naudokitės savo teise ir remkitės ES kapitalo reikalavimų reglamento 431 straipsniu.

Image

Skaitmeninės transformacijos finansavimas

Naudojant COSME paskolų garantijų priemonę padedama finansuoti visų ekonomikos sektorių MVĮ skaitmeninės transformacijos projektus, neatsižvelgiant į esamą jų skaitmeninimo lygį.

Jei esate finansavimo galimybių ieškanti įmonė, jums tinkamos informacijos rasite mūsų duomenų bazėje.

Jeigu jūs – finansų tarpininkas, dalyvaujantis COSME skaitmeninimo bandomajame projekte, užpildykite COSME skaitmeninimo klausimyną. EIF portale rasite papildomos informacijos apie COSME paramą MVĮ skaitmeninimui.

Finansų tarpininkams skirtas pareiškimas apie privatumo apsaugą

Ar jums reikia pagalbos ar patarimo?

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.