Rahastamisvõimalused

Sellelt veebisaidilt leiate abi Euroopa Liidu toetusega laenude ja riskikapitali taotlemisel.

Valige rahastamisvõimaluste leidmiseks riik.

Kuidas see toimib?

Kes sobib ELi rahastamise jaoks?

ELi rahastus on kättesaadav igat liiki äriühingutele, olenemata nende suurusest ja sektorist.

Rahastamisviise on erinevaid: laenud, mikrorahastamine ja riskikapital. EL toetab igal aastal enam kui 200 000 ettevõtet. EL toetab ettevõtteid ka toetuste ja lepingute kaudu.

Kuidas see toimib?

Otsuse anda ELi rahalisi vahendeid teevad kohalikud finantseerimisasutused, näiteks pangad, riskikapitali andjad või äriinglitest investorid. Tänu ELi toetusele saab kohalik finantsasutus pakkuda ettevõtetele täiendavat rahastamist.

Täpsed rahastamistingimused – summa, kestus, intressimäärad ja teenustasud – sõltuvad finantsasutustest. Täpsema info saamiseks on teil võimalus võtta ühendust ühega enam kui tuhandest finantsasutusest.

Õigus saada krediidiasutustelt tagasisidet

Teil on õigus saada krediidiasutustelt nende otsuste kohta tagasisidet. See aitab teil aru saada oma finantsseisundist ja parandada võimalusi tulevikus rahastamist saada. Kasutage oma õigust ja viidake kapitalinõuete määruse artiklile 431.

Image

Digitaaltehnoloogiale ülemineku rahastamine

COSME laenutagamisrahastu toetab VKEde digitaaltehnoloogiale ülemineku rahastamise projekte kõigis majandussektorites olenemata nende VKEde praegusest digitaaltehnoloogia kasutamise määrast.

Kui olete rahastamisvõimalusi otsiv ettevõtja, minge meie andmebaasi, kus näete, milliseid võimalusi saate kasutada.

Kui olete COSME digitaaltehnoloogiale ülemineku katseprojektis osalev finantsvahendaja, avage järgmiseks COSME digitaaltehnoloogiale ülemineku küsimustik. Lisateavet VKEde digitaaltehnoloogiale ülemineku jaoks antava COSME toetuse kohta leiate Euroopa Investeerimisfondi portaalist.

Isikuandmete kaitse põhimõtted – finantsvahendajad

Vajate abi või nõuandeid?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.